Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Tko su stvarni obveznici primjene propisa iz zaštite na radu

28.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.10.1.2 Tko su stvarni obveznici primjene propisa iz zaštite na radu

Alan Vajda, mag.iur.

Navedenim tekstom obrađujemo problematiku u svezi obveze primjene propisa iz zaštite na radu na pojedine kategorije obveznika prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona zaštiti na radu (Narodne novine, broj 94/18.).

Naime, postavlja se pitanje tko je stvarni obveznik primjene zakonskih i podzakonskih propisa iz zaštite na radu. Je li to poslodavac koji radi sam kao samozaposlena osoba, odnosno poslodavac koji ima zaposlenu osobu temeljem ugovora o radu ili netko treći.

Međutim, do trenutka donošenja navedene izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu, postojeći Zakon o zaštiti na radu se nije odnosio na samozaposlene osobe tj. obrtnike bez zaposlenika (gdje posao obavlja isključivo sam vlasnik obrta), odnosno na trgovačka društva s jednim zaposlenikom.

Osnovni pojmovi

Mjesto rada je svako mjesto na kojemu radnici i osobe na radu moraju biti ili na koje moraju ići ili kojemu imaju pristup tijekom rada zbog poslova koje obavljaju za poslodavca, kao i svaki prostor, odnosno prostorija koju poslodavac koristi za obavljanje poslova i koja je pod njegovim izravnim ili neizravnim nadzorom.

Izdvojeno mjesto rada je mjesto rada u kojemu radnik ugovoreni posao obavlja kod kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca.

Poslodavac je fizička ili pravna osoba za koju radnik, odnosno osoba na radu obavlja poslove.

Radnik je fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja poslove za poslodavca.

Druga osoba je osoba koja se po bilo kojoj osnovi rada nalazi na mjestu rada (poslovni suradnik, davatelj usluga i dr.)

Osoba na radu je fizička osoba koja nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, ali za njega obavlja određene aktivnosti, odnosno poslove (osoba na stručnom osposobljavanju za rad; osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi; osoba koja radi na određenim poslovima u skladu s posebnim propisom; redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu u skladu s posebnim propisom; osoba koja radi kao volonter, naučnik, student i učenik na praksi, osoba koja radi u vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i slično).

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Koje su kategorije obveznici primjene propisa iz zaštite na radu

Unatoč činjenici da se odredbe Zakona o zaštiti na radu ne odnose na fizičke osobe - obrtnike koji obrt obavljaju

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: