danas je 26.10.2021

Najnovije

Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi

14.10.2021, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

... Navedenim člankom dajemo prikaz Pravilnika o zaštiti na radu u poljoprivredi koji je objavljen u Službenom listu broj 34/68. od 21. kolovoza 1968. godine. Unatoč činjenici da je trenutno važeći Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi donesen za vrijeme bivše države - Socijalističke ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije

Rad na visiniGarancija

17.6.2018, Stipe Pelivanović, dipl.ing.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

... K ako najbolje osigurati (osposobiti) da radnik koji radi n a visini radi na siguran način? R adi se ponekad na većim visinama na ljestvama i koristi se električni alat Rad na visini sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) po članku 3. točki ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Poslovi s posebnim uvjetima rada - Članak 36. - Obveze poslodavca u vezi s poslovima s posebnim uvjetima radaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

... (1) Poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom iz stavka 6. ovoga članka, odnosno posebnim propisom za te poslove. (2) Osobu s kojom namjerava sklopiti ugovor o radu za obavljanje ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Pružanje prve pomoći - Članak 56. - Obveze poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoćiGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

... (1) Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći. D 8.1. i 8.2 (2) Na svakom ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Članak 13. - Posebna pravila zaštite na raduGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

... (1) Ako se rizici za sigurnost i zdravlje radnika ne mogu ukloniti ili se mogu samo djelomično ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, dodatno se primjenjuju posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na radnike, način obavljanja poslova i radne postupke ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zaštitne ograde na mjestu radaGarancija

20.6.2019, Stipe Pelivanović, dipl.ing.sig, Izvor: Verlag Dashöfer

... Zanima me utječe li debljina zidane zaštitne ograde (balkonske ograde) na minimalnu visinu iste? Konkretno me zanima ako je zid na balkonu debljine 40 cm ili 50 cm ili više, može li njegova visina biti manja od 100 cm ili isto ne utječe na obvezu visine ograde od najmanje ...

više članaka
WEBINARI - AKTUALNA PONUDA
Registrirajte se u besplatne enovine

Besplatne eNovine

Input:
ONLINE SEMINARI

Računovodstveni i porezni tretman osobnih automobila

Predavač: Mira Ognjan, mag.oec.

Datum: 28.10.2021

Vrijeme: 14:30 - 15:30

Ovdje se možete prijaviti za ovaj webinar

Organizacija i provedba unutarnjeg nadzora zaštite na radu

Predavač: Darko Palačić, dr.sc.

Datum: 17.11.2021

Vrijeme: 14:30 - 15:30

Ovdje se možete prijaviti za ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 25.10.2021
 1 EUR7,51 Kn (0)
 1 USD6,45 Kn (0)
 1 GBP8,9 Kn (0)
 1 CZK0,29 Kn (0)
 100 JPY5,66 Kn (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo