Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zaštita od dodirnog napona

25.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.7.1.2 Zaštita od dodirnog napona

Željka Lalić, struč.spec.ing.sec

Dodirni napon kod instalacija niskog napona, je onaj napon koji se pojavljuje zbog kvara u izolaciji između istodobno dohvatljivih dijelova s kojima čovjek može doći u dodir. Najviša dopuštena vrijednost dodirnog napona iznosi 50 V za izmjeničnu i 120 V za istosmjernu struju. Za teže uvjete rada i okoliša granični napon dodira iznosi 25 V za izmjeničnu struju, a 60 V za istosmjernu struju.

Da bi se omogućio siguran rad, treba odabrati takav način rada i takve mjere sigurnosti da se spriječi:

protjecanje električne struje kroz tijelo, odnosno električna ugroženost (pogibelj) kao izvor moguće ozljede ili oštećenja zdravlja uslijed učinaka električne energije iz električnih postrojenja i instalacija,

nastanak kratkog spoja između faznih vodiča ili između faznih vodiča i uzemljenih dijelova postrojenja,

toplinsko, mehaničko, kemijsko i biološko povrjeđivanje zaposlenika tijekom rada.

Zaštita od udara eletrične energije

Od direktnog dodira provodi se izoliranjem, pregrađivanjem ili ograđivanjem, ugradnjom u kućišta, postavljanjem izvan dohvata ruke i upotrebom malog napona.

Od indirektnog dodira provodi se automatskim isključenjem napajanja (ZUDS sklopka), upotrebom uređaja klase II, postavljanjem u nevodljive prostore, odvajanjem, izjednačavanjem potencijala i označavanjem energetskih vodova.

Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/2012) propisuju se pravila za sigurnost i zdravlje pri radu s električnim postrojenjima, instalacijama i opremom, čijom primjenom se otklanjaju opasnosti za sigurnost i zdravlje od djelovanja električne energije te prava i dužnosti poslodavca, radnika i drugih osoba u svezi s provedbom tih pravila. Pravila za sigurnost i zdravlje na radu primjenjuju se na trajna i privremena te nepokretna i pokretna električna postrojenja, instalacije i opremu prilikom obavljanja elektrotehničkih radova i svih drugih radova, pri kojima postoji opasnost za sigurnost i zdravlje na radu od djelovanja električne energije.

Prije

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: