Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Vanjska i unutarnja hidrantska mreža

10.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.1 Vanjska i unutarnja hidrantska mreža

Dario Gauš, mr.sig.

Hidrantska mreža za gašenje požara ugrađuje se tamo gdje se očekuje mogućnost nastanka požara, ali što je još važnije, tamo gdje se očekuje da su prisutne osobe koje na nastanak požara mogu adekvatno i odgovoriti. Investitori odnosno kasnije korisnici objekta taj detalj često zanemaruju, smatrajući da su zadovoljavanjem uvjeta u smislu ugradnje stabilnih sustava i instalacija za dojavu odnosno gašenje požara riješili problem. Potrebno je napomenuti da će vatrogasna postrojba koja će se odazvati po dojavi o nastalom požaru vrlo rijetko koristiti unutarnju hidrantsku mrežu za gašenje požara i to iz više razloga. Primarno će preferirati koristiti svoju opremu iz razloga što je za njih svakodnevno u upotrebi te su sigurni da je ispravna i pouzdana. Nadalje, uvjeti koje treba zadovoljiti unutarnja hidrantska mreža u pogledu tlaka daleko su ispod minimuma kojega je potrebno zadovoljiti da bi najčešće korištene vatrogasne armature i mlaznice ostvarile projektirane performanse. Stoga je potrebno istaknuti da će unutarnja hidrantska mreža, kao i vanjska tamo gdje je predviđeno da ju se koristi kao primarni odgovor na nastali požar te se uz nju nalazi i adekvatna oprema, biti na korist upravo korisnicima prostora za koje je od iznimne važnosti da ju znaju koristiti. No, čak i kod doista istreniranih pojedinaca, upotreba hidrantske mreže u zatvorenom prostoru u smislu gašenja požara neće biti moguća ukoliko se ne reagira doista u samom trenutku nastanka požara. Čovjekovo okruženje danas, u velikoj mjeri, čine sintetički predmeti i oprema. To će uvjetovati veoma brz razvoj požara te ništa manje brz razvoj toksičnih produkata sagorijevanja sintetičkih tvari. Boravak u takvoj atmosferi u vrlo kratkom vremenu postati će otežan pa i opasan po život. Brzo reagirati mogu tek

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: