Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Uvjeti za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu

26.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.10.1.1 Uvjeti za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu

Bernard Iljazović, univ.bacc.admin.public

Sukladno novim podzakonskim normama propisani su uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu, postupak izdavanja, poništavanja i ukidanja rješenja, stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje je dano ovlaštenje, unos i ažuriranje podataka te izvješća koje ovlaštene osobe putem informacijskog sustava zaštite na radu dostavljaju Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenim osobama te obveze i način evidentiranja ovlaštenja. U nastavku teksta bit će više riječi o navedenoj tematici.

Naime, poslodavac, fizička ili pravna osoba moći će dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca i za osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu) ako ispunjava sljedeće uvjete, odnosno ima zaposlenu osobu s najmanje završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno najmanje završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti.

No, treba napomenuti da će fizička osoba koja sama obavlja poslove moći dobiti ovlaštenje za obavljanje navedenih poslova ako ima zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete u pogledu obrazovanja, s tim da će zaposlena osoba i fizička osoba koja sama obavlja poslove morati biti stručnjaci zaštite na radu s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu te imati zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti od kojih će najmanje jedan morati imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike ili kemije, odnosno kemijskog inženjerstva i izrađeni Poslovnik (priručnik) o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu.

Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi moći će se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu), te izrade procjene rizika

- ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: