Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Upoznavanje i osposobljavanje iz područja zaštite od požara

10.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.5 Upoznavanje i osposobljavanje iz područja zaštite od požara

Dario Gauš, mr.sig.

Člankom 15 Zakona o zaštiti od požara (NN 99/10) propisano je pravo svake osobe da bude upoznata s opasnostima od požara na mjestu gdje boravi ili radi te da odluku o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara donose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svoje područje te pravne osobe na svom vlasništvu.

Radi osiguranja pravodobne i učinkovite zaštite od požara člankom 16 Zakona o ZOP propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe organiziraju osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima, o čemu su dužni voditi evidenciju.

Osposobljavanje pučanstva uređeno je Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94) kojime je propisan i provedbeni program. Kategorije pučanstva koje su njime obuhvaćene:

 • - zaposlene u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave;
 • - učenici srednjih škola;
 • - Planom zaštite od požara Grada Zagreba, grada odnosno općine dodatno se mogu utvrditi kategorije pučanstva koje su obvezne proći osposobljavanje, a nisu zaposlenici odnosno učenici srednjih škola.

Osposobljavanje ove vrste ne moraju polaziti:

 • - osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara;
 • - osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce.

Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti osobe mlađe od 15 godina. a starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene).

Osposobljavanje pučanstva po predmetnom programu mogu provoditi školske ustanove odnosno pravne osobe koje pribave suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova,

Nositelj izvođenja programa osposobljavanja dužan je u provedbu osposobljavanja uključiti osobu koja ima zvanje vatrogasnog tehničara, odnosno osobu koja ima završen najmanje stručni dodiplomski studij koji traje do dvije godine. Mora osigurati odgovarajuću prostoriju, ručne aparate za početno gašenje požara, sredstva za gašenje požara, gorivo, cilindričnu posudu promjera 1 m i minimalne visine 15 cm, sredstvo za projekciju obrazovnog filma, ostala materijalno-tehnička sredstva.

Nositelj izvođenja programa osposobljavanja obvezan je voditi evidenciju o polaznicima koja mora sadržavati:

 • - ime i prezime polaznika;
 • - dan, godina, mjesto i država rođenja;
 • - JMBG;
 • - naziv pravne osobe koja upućuje polaznika na osposobljavanje;
 • - broj uvjerenja i datum osposobljavanja.

Program osposobljavanja pučanstva sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. Osposobljavanje traje 8 školskih sati, od čega je 6 sati teorijski dio, a 2 sata praktični dio, provodi se u skupinama od maksimalno 30 polaznika.

Osposobljavanje je potrebno prilagoditi dobi polaznika. prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i specifičnostima procesa rada.

Osobi koja završi program, nositelj izvođenja programa osposobljavanja izdaje uvjerenje o osposobljenosti.

Temeljem članka 6 pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, za upućivanje radnika na osposobljavanje odgovorna je odgovorna osoba u pravnoj osobi i stručnoj službi.

Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Teorijski dio

 1. Osnovni pojmovi o gorenju i
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: