Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Strani radnici - Članak 54. - Provođenje zaštite na radu za strane radnike

1.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.38 Strani radnici - Članak 54. - Provođenje zaštite na radu za strane radnike

Ivica Orač-Šukelj dipl. ing.


Strani radnici moraju, uz uvjete propisane posebnim propisima, ispunjavati i uvjete propisane odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.


Važno je napomenuti da se odredbe ovoga članka Zakona odnose na strane radnike koji obavljaju rad kao . U ovom slučaju su pojmovi strani poslodavac i raspoređeni radnik definirani člankom 86. Zakona o strancima („Narodne novine”, broj 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18).

Strani poslodavac je fizička ili pravna osoba koja ostvaruje poslovni nastan u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora (EGP), koji u okviru prekograničnog pružanja usluga, upućuje radnika na ograničeno vrijeme na rad u Republiku Hrvatsku.

Upućeni radnik je radnik kojega je strani poslodavac u okviru prekograničnog pružanja usluga uputio na ograničeno vrijeme na rad u Republiku Hrvatsku, koja nije država u kojoj uobičajeno radi.

Strani radnik mora prvenstveno biti osposobljen za rad na siguran način. Osposobljenost radnika za rad na siguran način dokazuje se Zapisnikom u skladu s odredbama ovoga Zakona. Teoretski dio osposobljavanja može se priznati ako je proveden u bilo kojoj članici EGP-a ali je na mjestu rada potrebno svakako provesti provjeru praktične osposobljenosti za rad na siguran način.

Za strane radnike (upućene) u Republici Hrvatskoj vrijede dokumenti o stručnoj osposobljenosti, liječničkom pregledu i teoretski dio osposobljavanja za rad na siguran način iz zemljama članicaEGP-a.

Praktični dio osposobljavanja za rad na siguran način mora biti obavljen na mjestu rada sukladno Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita („Narodne novine”, broj 112/14).

Napominjemo da je odredbom članka 28. stavka 2. ovoga Zakona dana mogućnost da radnik (u ovom slučaju strani radnik), koji nije osposobljen za rad na siguran način, radi pod neposrednim

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: