Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Sadržaj procjene za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

10.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.2 Sadržaj procjene za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Dario Gauš, mr.sig.

Dijelovi procjene ugroženosti za područje općine odnosno grada

 1. Prikaz postojećeg stanja

Prikaz postojećeg stanja mora obuhvatiti slijedeće podatke:

 • - Površinu;
 • - broj stanovništva;
 • - pregled naseljenih mjesta;
 • - pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama;
 • - pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara;
 • - pregled industrijskih zona;
 • - pregled cestovnih i željezničkih prometnica po vrsti;
 • - pregled turističkih naselja;
 • - pregled elektroenergetskih građevina za proizvodnju i prijenos električne energije;
 • - pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari;
 • - pregled vatrogasnih domova za smještaj udruga dobrovoljnih vatrogasaca i profesionalnih vatrogasnih postrojba;
 • - pregled prirodnih izvorišta vode koji se mogu upotrebljavati za gašenje požara;
 • - pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mreže za gašenje požara;
 • - pregled građevina u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba (škole, vrtići, jaslice, đački i studentski domovi, domovi umirovljenika, bolnice, športski objekti, kulturno-umjetnički i povijesni objekti i sl.);
 • - pregled lokacija i građevina u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekućina, plinova i drugih opasnih tvari;
 • - pregled poljoprivrednih i šumskih površina;
 • - pregled šumskih površina po vrsti, starosti zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka u šumama;
 • - pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina koji su nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima;
 • - pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina u kojima nema dovoljno sredstava za gašenje požara;
 • - pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih u gašenju požara;
 • - pregled broja požara i vrste građevina na kojima su nastajali požari u zadnjih 10 godina.
 • - Procjene ugroženosti pravnih osoba koje djeluju na području jedinice lokalne samouprave, a dužne su istu izraditi;
 • - Stručna obrada činjeničnih podataka

Stručna obrada činjeničnih podataka sadrži mišljenje o:

 • - makropodjeli na požarne sektore i zone uz ocjenu udovoljavaju li oni propisima glede sprječavanja širenja požara;
 • - gustoći izgrađenosti unutar jednog požarnog sektora ili zone uz ocjenu o postojećoj fizičkoj strukturi građevina s obzirom na širenje požara;
 • - etažnosti građevina i pristupnosti prometnica i površina glede akcije evakuacije i gašenja;
 • - starosti građevina i potencijalnim opasnostima za izazivanje požara;
 • - stanju provedenosti mjera zaštite od požara u industrijskim zonama i ugrožavanju građevina izvan industrijskih zona;
 • - stanju provedenosti mjera zaštite od požara za građevine istih namjena na određenim područjima;
 • - izvorištima vode i hidrantskoj instalaciji za gašenje požara;
 • - izvedenim distributivnim mrežama energenata;
 • - stanju provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim površinama;
 • - uzrocima nastajanja i širenja požara na već evidentiranim požarima tijekom zadnjih 10 godina;
 • - broju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba.
 • - Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: