Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Razvrstavanje posuda pod tlakom

18.4.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Posjedujemo dva kompresora za zrak osnovnih karakteristika:

- "VERTO" 8 bar, 50L; i "PRAKTIK" 0,8 Mpa, 100L.

U tehničkim uputama nisu razvrstani u "razinu opasnosti".

Uvidom u "Pravilnik o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom" (NN27/2017) od komprimiranih medija ne spominju se komprimirani zrak. Molim Vas savjet o razvrstavanju posuda kao i o obvezi ispitivanja od za to ovlaštenih inspekcijskih tijela ili je pak dovoljan provesti pregled i ispitivanje kao radno sredstvo s povećanom opasnosti? Koju dokumentaciju smo obvezni posjedovati?

Odgovor:

Na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (N.N. broj 80/2013 i 14/2014) doneseni su Pravilnici koji se odnose na opremu pod tlakom:

  1. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (N.N . broj 27/2017)
  2. Pravilnik o tlačnoj opremi (N.N. broj 79/2016)
  3. Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (N.N. broj 27/2016)
  4. Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (N.N. broj 81/2013).

            

Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (N.N . broj 27/2017) propisuju se postupci za stavljanje opreme pod tlakom u uporabu te postupci i rokovi pregleda i ispitivanje opreme pod tlakom u radu. Oprema pod tlakom je sva ona oprema na koju se odnose Pravilnik o tlačnoj opremi i Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama. Oprema pod tlakom razvrstava se u dvije razine opasnosti i to:

  • Oprema pod tlakom niske razine opasnosti
  • Oprema pod tlakom visoke razine opasnosti.

           

Razvrstavanje opreme pod tlakom koja se po prvi puta stavlja u uporabu provodi se prema kategoriji opreme pod tlakom, grupi fluida te radnih karakteristika u skladu sa zahtjevima propisanim u Dodatku I. Pravilnika. Razvrstavanje je obavezan provesti proizvođač ili ovlašteni

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: