Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Rad u uvjetima visokih temperatura

18.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.7.1.1 Rad u uvjetima visokih temperatura

Željka Lalić, struč.spec.ing.sec

Zaštita na radu kao sustavno organizirano djelovanje sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, koje poslodavac ostvaruje primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije. U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih znanstvenih i stručnih područja te ih je obvezan organizirati tako da se smanji izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima, radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Rad u uvjetima visokih temperatura u zatvorenom prostoru

Zakonom o zaštiti na radu N.N. br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 , Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. br. 29/13) te Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša N.N. br. 16/16 , propisano je postupanje u radnim uvjetima prilikom visokih temepratura zatvorenih prostora, temeljem kojeg je poslodavac dužan osigurati radne uvjete koji ne smiju štetno utjecati na život i zdravlje radnika. Stoga će poslodavac provoditi ispitivanje radnog okoliša na mjestu rada onda kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka iz raloga što se na mjestima rada u zatvorenom prostoru moraju ovisno o prirodi posla osigurati povoljni uvjeti rada, odgovarajući za ljude u pogledu temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka, uzimajući u obzir radne postupke i fizičke zahtjeve koji se postavljaju radnicima.

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru mora se osigurati dovoljno svježeg zraka, prvenstveno prirodnim provjetravanjem te ukoliko to nije moguće radnicima se mora osigurati umjetna ventilacija ili klimatizacija koja mora biti prilagođena vrsti radova i tehnološkom procesu te ne smije biti usmjerena prema radnicima.

Rad u uvjetima visokih temperatura na otvorenem prostoru

Radom na otvorenom u uvjetima visokih temperatura najviše su izloženi radnici koji obavljaju građevinske, poljoprivredne, šumarske, montažne, prometne i ostale poslove. Poslodavac je obvezan

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: