Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pružanje prve pomoći - Članak 56. - Obveze poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoći

1.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.40 Pružanje prve pomoći - Članak 56. - Obveze poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoći

Ivica Orač-Šukelj dipl. ing.


Članak 56.

(1) Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći. D 8.1. i 8.2

(2) Na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do 20 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći.

(3) Poslodavac je obvezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koji uvijek moraju biti dostupni, označeni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja.

(4) Ministar nadležan za zdravlje, uz suglasnost ministra, pravilnikom propisuje postupke pružanja prve pomoći, sredstva, vrstu i količinu sanitetskog materijala koja mora biti osigurana na mjestu rada te način i rokove osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći.


Odredbama ovoga članka se između ostalog u pravni sustav Republike Hrvatske prenose odredbe članka 8. stavka 1.i 2. Okvirne direktive (Direktiva 89/391/EEZ).

Poslodavac ima obvezu organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama u slučaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti do preuzimanja ozlijeđenoga od strane hitne medicinske pomoći ili do prijama u zdravstvenu ustanovu. S tim u vezi je obvezan odrediti i osposobiti osobe koje će biti u stanju pružiti prvu pomoć te osigurati sva potrebna sredstva i opremu.

Druga osoba je osoba je osoba koja se po bilo kojoj osnovi rada nalazi na mjestu rada (poslovni suradnik, davatelj usluga i dr.)

Osobe određene za pružanje prve pomoći moraju biti osposobljene te im moraju biti osigurana sredstva i oprema.

Obveza poslodavca u vezi s pružanjem prve pomoći nisu prekršajno sankcionirane zbog toga što je ne pružanje pomoći sankcionirano kao kazneno djelo u Kaznenom zakonu. Obzirom da se prekršajne i kaznene odredbe ne smiju preklapati, ovakvo bi prekršajno sankcioniranje predstavljalo horizontalnu neusklađenost sa Kaznenim zakonom.

Broj osposobljenih osoba potrebnih za pružanje prve pomoći određuje se u odnosu na broj radnika i osoba na radu.

Pravilnik o pružanju prve pomoći donosi ministar nadležan za zdravlje uz suglasnost ministra nadležnog za rad.

Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći provodi Hrvatski Crveni križ i specijalisti medicine rada.

Odredbama članka 8. točke 10. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine”, broj 71/10), Hrvatski Crveni križ provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći te u skladu s točkom 1.2.7. Plana i programa mjera specifične zdravstvene zaštite radnika („Narodne novine”, broj 122/07) edukaciju radnika o pružanju prve pomoći ovisno o štetnostima radnog mjesta provodi tim

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: