Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prenošenje provođenja zaštite na radu s poslodavca na ovlaštenika

4.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.5.2.2 Prenošenje provođenja zaštite na radu s poslodavca na ovlaštenika

Dr.sc Darko Palačić

Ukoliko je poslodavac provođenje zaštite na radu prenio u pisanom obliku na svojeg ovlaštenika u okviru njegova djelokruga rada, a u drugom odjelu rada nema još imenovanog ovlaštenika, može li u praktičnom dijelu osoposobljavanja radnika za rad na siguran način u tom odjelu rada gdje nema još imenovanog ovlaštenika sudjelovati direktor, s obzirom na to da je osposobljen prema programu osposobljavanja ovlaštenika? Isto tako, zanima me trebaju li radnici biti stručno osposobljeni za rad s ručnom opremom, točnije s motornom (lančanom) pilom?

Sukladno članku 23. Zakona o zaštiti na radu (N.N.br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) poslodavac može provođenje zaštite na radu prenijeti u pisanom obliku na svojeg ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada. Ključna je riječ „može”, što znači da ne mora.

Nadalje, poslodavac koji zaštitu na radu provodi djelovanjem ovlaštenika obvezan je ovlastiti ovlaštenika za niz radnji koje su izrekom propisane člankom 24. Zakona o zaštiti na radu (N.N.br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). Poslodavac je obvezan ovlašteniku osigurati uvjete za rad te ga ne smije staviti u nepovoljniji položaj zbog poduzimanja aktivnosti u skladu s pravilima zaštite na radu te postupanja po pravilima struke i danim ovlaštenjima poslodavca. Pod navedenim uvjetima za rad podrazumijevaju se samostalnost ovlaštenika u donošenju i provođenju odluka te samostalnost u raspolaganju sredstvima koja mu je obvezan osigurati poslodavac.

Prema članku 27. Zakona o zaštiti na radu (N.N.br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnika za rad na siguran način, i to:

1) prije početka rada

2) kod promjena u radnom postupku

3) kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene

4) kod uvođenja nove tehnologije

5) kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada

6) kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Poslodavac osposobljavanje za rad na siguran način provodi na način da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka i sl.), da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom.

Sukladno članku 3. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N.br. 112/14) osposobljavanje radnika za rad na siguran način provode stručnjaci zaštite na radu zaposleni kod poslodavca, odnosno

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: