Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Postupak provjere ispravnosti sustava

10.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.2.2 Postupak provjere ispravnosti sustava

Dario Gauš, mr.sig.

U sukladnosti sa predmetnim pravilnikom te u sukladnosti sa propisima i normama koji se odnose na sustav koji se provjerava i ako posebnim propisom nije drugačije određeno, postupak provjere ispravnosti sustava sastoji se od:

 • - pregleda odobrene projektne dokumentacije;
 • - pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano stanje;
 • - pregleda isprava o uporabljivosti pojedinih elemenata sustava propisanih posebnim propisima kao i isprava o provedenim ispitivanjima propisanih posebnim propisima (npr. tlačne probe);
 • - provjera stanja sredstva za gašenje te stanja i ispravnosti rada pojedinih elemenata sustava;
 • - provjera ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata sustava (povezanost, nepropusnost, prohodnost i dr.);
 • - provjera ispravnosti glavnog i pomoćnih izvora napajanja sustava pogonskom energijom;
 • - provjera ispravnosti rada dijelova sustava koji djeluju u sprezi s drugim sustavima;
 • - provjera slijeda operacija kod aktiviranja sustava uključujući mogućnost blokade;
 • - provjera oznaka te indikacija i signalizacije stanja sustava uključujući i stanje kvara;
 • - mjerenje radnih karakteristika sustava (vremena, količine, protoci, koncentracije, kvaliteta, fizikalne osobine, jakost signala i dr.);
 • - provjera ručnog i automatskog aktiviranja
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: