Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Plinske instalacije

10.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3.3 Plinske instalacije

Dario Gauš, mr.sig.

Plinske instalacije

Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima utvrđeni su uvjeti za izgradnju građevina i postrojenja za držanje, skladištenje i promet zapaljivih tekućina i plinova, uvjeti držanja, skladištenja i prometa zapaljivim tekućinama i plinovima, uvjeti za obavljanje poslova skladištenja zapaljivih tekućina i plinova, načela za provedbu mjera zaštite od požara i eksplozija pri gradnji i uporabi građevina i postrojenja i držanju, skladištenju i prometu zapaljivim tekućinama i plinovima te provedba nadzora nad tim mjerama.

Operator distribucijskog sustava propisuje Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija te o osposobljavanju djelatnika koji neposredno obavljaju ta ispitivanja, kao i uvjete za dobivanje i oduzimanje ovlaštenja za ispitivanje plinskih instalacija uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Operator distribucijskog sustava je pravna ili fizička osoba koja neposredno distribuira plin krajnjem kupcu, koji kupuje plin za vlastitu potrošnju, putem plinovoda ili dostavom u spremnik (npr. putem vagon-cisterni, autocisterni i dr.).

Mjere sigurnosti od nastanka požara pri korištenju plinskih instalacija utvrđene su i Zakonom o zaštiti od požara te Zakonom o gradnji.

Održavanje u ispravnom stanju

Člankom 38 stavak 2 Zakona o zaštiti od požara propisano je da su vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.

Člankom 22a Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 125/2019) propisana je obaveza vlasnika zgrade, odnosno njezina posebnog dijela, sa sustavom grijanja osiguranja redovitog pregleda dostupnih dijelova sustava grijanja ili kombiniranog sustava grijanja i ventilacije prostora efektivne nazivne snage veće od 70 kW, poput generatora topline, sustava kontrole i cirkulacijske pumpe ili pumpi koji se upotrebljavaju za grijanje zgrada, najmanje jednom u deset godina. Ovaj

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: