Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ovjeravanje osposobljavanja radnika i provjera praktičnog dijela

7.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.10.2.3 Ovjeravanje osposobljavanja radnika i provjera praktičnog dijela

Darko Palačić, dr.sc

Molim pojašnjenje kod sljedeće situacije:

Prema Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

Članak 6.

1. O provedenom osposobljavanju radnika sastavlja se zapisnik u kojemu se navode podaci:

- ime, prezime, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) radnika koji se osposobljava,

- poslovi koje će radnik obavljati i mjesto obavljanja tih poslova,

- naziv, sjedište i OIB poslodavca,

- ime, prezime i OIB osoba koje su uključene u osposobljavanje,

- mjesto i vrijeme provođenja osposobljavanja radnika,

- Praktični dio osposobljavanja radnika provodi ovlaštenik koji neposredno rukovodi radom osposobljavanog radnika i stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje radnika.

- Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC ZOS).

Navodim konkretan primjer iz prakse i molim pojašnjenje odnosno mišljenje:

pregledom dokumentacije našeg

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: