Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Osposobljavanje za evakuaciju i spašavanje

3.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Može li se stručnjak zaštite na radu sam osposobiti, npr. voditeljice dućana koje su ujedno i ovlaštenici poslodavca za provođenje evakuacije. Znači upoznati ih s planovima evakuacije, teorijom, tekstualnim dijelom plana evakuacije i načinom provođenja vježbe evakuacije. Ili moramo za osposobljavanje angažirati ovlaštenu tvrtku??

Odgovor:

Stručnjak zaštite na radu može sam osposobiti radnike za provođenje evakuacije i spašavanja sukladno članku 55. Zakona o zaštiti na radu te ostalim podzakonskim propisima i aktima poslodavca. Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) člankom 20., propisani su uvjeti za ugovaranje obavljanje poslova zaštite na radu, koje je poslodavac obvezan utvrditi i obavljati u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika. Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu, može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu. Poslodavac koji zapošljava 50 do uključivo 249 radnika, obavljanje poslova zaštite na radu, obvezan je ugovorom o radu ugovoriti sa stručnjakom zaštite na radu. Poslodavac koji zapošljava 250 ili više radnika, obavljanje poslova zaštite na radu, obvezan je ugovorom o radu ugovoriti s jednim ili više stručnjaka zaštite na radu u skladu s provedbenim propisom.

Poslodavac može ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom samo u slučaju kada zbog objektivnih i opravdanih razloga ne može te poslove obavljati sam. Ako je poslodavac ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom, ta je osoba dužna pisanim putem odrediti jednog ili više stručnjaka zaštite na radu za obavljanje poslova zaštite na radu kod toga poslodavca. Više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji mogu međusobno ugovoriti zajedničko obavljanje poslova zaštite na radu, primjenjujući kriterij broja radnika i ostale kriterije navede Zakonom. Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (NN br. 112/2014) uređuje se obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca i utvrđuju uvjeti za njihovo obavljanje.

Člankom 55. Zakona o zaštiti na radu, propisane su obveze poslodavca u vezi sa zaštitom od požara,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: