Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Nova norma ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu

29.5.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.5.1.1 Nova norma ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu

dr. sc. Darko Palačić

Prema podacima Međunarodne organizacije rada svaki dan više od 6300 osoba umire od ozljeda na radu ili bolesti, što je skoro 2.3 milion osoba svake godine. Teret ozljeda na radu i oboljenja je značajan, kako za poslodavce tako i za države te širu ekonomiju. To dovodi do gubitaka i ranog umirovljenja osoba, odsutnosti sa rada i rasta premije osiguranja. Da bi prevladala taj problem Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) razvila je i objavila novu normu ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu – zahtjevi. Norma ima svrhu pomoći organizacijama da smanje navedeni teret pružajući okvir za poboljšanje sigurnost zaposlenih, smanjenje rizika na radnom mjestu i stvaranjem boljih i sigurnijih uvjeta rada po cijelom svijetu.

Norma je razvijena od strane Projektnog odbor ISO/PC 283 koji čine stručnjaci za sigurnost i zaštite zdravlja na radu i pristupom pratiti druge generičke sustav upravljanja kao što su ISO 9001 i ISO 14001.

Tijekom proteklih godina Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila je čitav niz normi sustava upravljanja koje su pokrivale područja kvalitete, okoliša, sigurnosti hrane, informacijske sigurnosti, upravljanja rizicima itd. Iako su sve norme imale određene zajedničke elemente, svaka je imala svoju strukturu i zahtjeve što je dovodilo do određenih problema kod uvođenja, pogotovo ako se uvodio integrirani sustav. Kako bi se takvi problemi izbjegli u budućnosti, ISO je 2012. godine objavio novu uputu pod nazivom Annex SL. Cilj ove upute je da se prilikom izrade novih norma osiguraju jednaka struktura, tekst, uobičajeni nazivi i definicije za sve nove norme sustava upravljanja.

Sve norme objavljene nakon usvajanja Annex SL prate HLS ”High Level Structure“. Struktura norme definirana u Annex SL koristi se za sva revidirana izdanja, kao i za nove norme. To znači da norme imaju identičnu strukturu, a ona sadrži 10 poglavlja:

  1. Područje primjene
  2. Upućivanje na druge norme
  3. Pojmovi i definicije
  4. Kontekst organizacije
  5. Vodstvo
  6. Planiranje
  7. Podrška
  8. Radni proces
  9. Vrednovanje uspješnosti
  10. Poboljšavanje

Dakle, nova norma ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu strukturnom je identična sa svim normama za upravljanje koje su objavljene ili revidirane od 2012. godina do sada.

Svaki poslodavac odgovoran je za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu radnika i drugih koji mogu biti pod utjecajem aktivnosti istih. Ta odgovornost uključuje promociju i zaštitu tjelesnog i mentalnog zdravlja. Usvajanje ovog sustava upravljanja ima namjenu omogućavanja organizaciji da pruži sigurno i zdravo radno okruženje, spriječi ozljede na radu i bolesti te kontinuirano poboljšava uspješnost zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Primjenom ove međunarodne norme, neovisno o veličini organizacije, geografskom području, državi, kulturi i pravnom sustavu, svaka tvrtka može izgraditi sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu njihovih radnika. Ovo c čkih pitanja, principa i najbolje prakse u globalnoj ekonomiji. Organizacije mogu uskladiti svoje poslovanje sa nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom i kodeksom ponašanja. Posebno je pri tome naglašeno poboljšanje upravljanja rizicima i planiranje za postupanje u izvanrednim situacijama. Norma ISO 45001 c ćiti organizacijama da usklade i primjene procjenu mjerenja učinkovitosti zaštite na radu. Kao rezultat toga, tvrtke c ći smanjiti broj ozljeda i nezgoda u području zdravlja i sigurnost na radu i sa njima povezane troškove, te poboljšati promociju brige o svojim radnicima.

Svrha ovog sustava upravljanja je pružanje okvira za upravljanje rizicima i prilikama u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Cilj i očekivani ishodi sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu su sprječavanje ozljeda na radu i bolesti radnika te pružanje sigurne i zdrave radne okoline, a posljedično je od kritičke važnosti za organizaciju eliminiranje opasnosti i smanjenje rizika poduzimanjem učinkovitih preventivnih i zaštitnih mjera. Kad su te mjere primijenjene od strane organizacije kroz sustav upravljanja, one poboljšavaju svoju uspješnost zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Implementiranje sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu sukladno ovom dokumentu omogućuje organizaciji da upravlja svojim rizicima i poboljšava svoju uspješnost. Ovaj sustav upravljanja

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: