Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Način izrade procjene ugroženosti za jedinice lokalne i regionalne (područne)

10.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1 Način izrade procjene ugroženosti za jedinice lokalne i regionalne (područne)

Dario Gauš, mr.sig.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Člankom 13 Zakona o zaštiti od požara propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije.

Nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene ugroženosti od požara za svoje područje koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila dana posebnim propisom kojim se uređuje područje vatrogastva.

Stavkom 6 članka 13 Zakona o ZOP propisana je obaveza usklađivanja plana zaštite od požara s novonastalim stanjem, koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne obaviti najmanje jednom godišnje.

Sama procjena ugroženosti od požara, temeljem koje se izrađuje plan zaštite od požara, temeljem stavka 7 članka 13 Zakona o ZOP, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usklađuje se najmanje jednom u 5 godina s novonastalim uvjetima.

Način izrade procjene ugroženosti za jedinice lokalne i regionalne (područne)

Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: