Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Mjerenja GVI, KGVI i BGVI

1.4.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.04.2.2 Mjerenja GVI, KGVI i BGVI

Željka Lalić, struč.spec.ing.sec.

Na koji način se mjere GVI, KGVI i BGVI i sa kojim mjernim instrumentima? Koji je vremenski period za vršenje mjerenja?

(aceton, alkohol, amonijak, klor, dekloran, neutralizacijska tekućina, nartijev hidrogensulfid,natrijev bisulfid, sumporna kiselina (sulfatna kiselina) pH-,ugljikov dioksid, vodikov peroksid,natrijev + hidroksid( cleaner LS,pH+) ,natrijev hipoklorid, AGITA (Tiametoksan), Factor ULV (2-metoksi propoksi propanol), mplat (benzinsko otapalo), Kvarterni amonijevi spojevi benzil-C-12-14-Alkil demetil, kloridi, etanol(Algicid), fosforna kiselina (Cleaner SF), klorovodična kiselina/klorovodik (Cleaner K), nafte 2-metilpropan-1-ol (Neopitroid EC20)

Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (N.N. 91/2018) u članku 3. stavcima 13., 14. i 15., opisano je značenje pojmova GVI, KGVI i BGV pa je tako:

GVI (granična vrijednost izloženosti) prosječna koncentracija tvari u zraku na mjestu rada, u zoni disanja radnika u odnosu na referentno razdoblje od osam sati, a iznad koje radnik ne bi smio biti izložen tijekom rada u punoj smjeni. Jedinice GVI za tvari u plinovitoj fazi su »cm3/m3 ili ml/m3 (ppm)«, u krutoj fazi »mg/m3«, a koncentracije vlakna se mjere kao »broj vlakana/cm3«. GVI se određuje pri temperaturi zraka od 20°C i tlaku zraka od 101325 Pa (standardni tlak).

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) je maksimalna koncentracija tvari kojoj radnik može biti izložen najviše 15 minuta i to najviše četiri puta tijekom svoje smjene, a između dviju izloženosti mora proći najmanje 60 minuta. Jedinice za KGVI su iste kao i za GVI.

BGV (biološka granična vrijednost) je granica koncentracije odgovarajuće kemikalije, njezina metabolita ili pokazatelja učinka u odgovarajućem biološkom uzorku.

Prilogom I. Pravilnika propisane su obvezujuće GVI i KGVI za određene tvari, dok su

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: