Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Implementacija međunarodne norme ISO 45001:2018

20.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.11.1 Članak

Ivana Lukić

2019.11.1.1 Implementacija međunarodne norme ISO 45001:2018

Željka Lalić, struč.spec.ing.sec.

Međunarodna norma ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu, objavljena je 2018. godine te zamjenjuje dosadašnju normu OHSAS 18001. Svrha norme je pomoć organizacijama u uspostavi sigurnog i zdravog radnog okruženja za radnike i ostale osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze u poslovnom sustavu kao i kontinuiranom poboljšanju sustava s ciljem smanjenja ozljeda i bolesti na radu, sprječavanja neželjenih događaja ili njihovog ponavljanja stvaranjem sigurnijih uvjeta rada primjenjujući model ciklusa „planirati – provesti – provjeriti – djelovati” (Plan-Do-Check-Act – PDCA).

Planirati (PLAN): predviđa istraživanje postojećeg stanja u procesima kojeg treba prethodno standardizirati. U toj fazi prikupljaju se podaci o njegovoj efikasnosti i pronalaze mjesta za njegovo poboljšanje putem izrade plana za unaprijeđenje sa svim potrebnim podacima za njegovu realizaciju.

Provesti (DO): putem svakodnevnih zadataka i aktivnosti provodi se ono što je u prvoj fazi planirano. Planirane aktivnosti potrebno je realizirati i ostvariti definirane ciljeve. Za sve promjene u procesu potrebno je prikupiti informacije i podatke za prosudbu te iste dokumentirati.

Provjeriti (CHECK): u ovoj fazi potrebno je pratiti i mjeriti procese i rezultirajuće proizvode i usluge u odnosu na politiku, ciljeve i zahtjeve. Vrlo je važno na temelju svih prikupljenih podataka napraviti analizu i izvještaj o rezultatima, jer bez izvještaja nije moguć prelazak na sljedeću fazu.

Djelovati (ACT): temeljem prikupljenih podataka u prethodnoj fazi te putem internih audita, poduzimaju se adekvatne akcije sa ciljem poboljšanja rješenja na određenu cjelinu organizacije ili procesa. Čak i kada su ostvareni ciljevi pojedinih procesa i zahtjevi ispunjeni, organizacija i dalje mora raditi na poboljšavanju učinkovitosti procesa,zadovoljstva kupaca i na vlastitoj reputaciji.

Na osnovu PDCA modela, organizacije koje su svoje poslovanje prilagodile zahtjevima ISO norme 45001:2018, mogu efikasno provoditi poslovnu strategiju, kontinuirano poboljšavati procese u cjelini, pratiti i usklađivati svoj sustav s relevantnim zakonskim i ostalim zahtjevima.

Implementacija norme ISO 45001:2018 u poslovni sustav, provodi se sukladno svim zahtjevima sa smjernicama za primjenu. Poslovni sustav mora prepoznati te odrediti vanjska i unutarnja pitanja koja su relevantna za njegovu svrhu i imaju sposobnost da se ostvare željeni rezultati na način:

razumijevanja konteksta organizacije

razumijevanja potreba i očekivanja radnika i ostalih zainteresiranih strana

definiranja opsega sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

Vrlo važnu ulogu u cilju postizanja trajnog poboljšanja i učinkovitosti sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, u prvom redu ima Uprava nekog poslovnog sustava. Uprava prvenstveno mora osigurati implementaciju procesa sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu u poslovni sustav, osigurati potrebne resurse, motivirati i podržavati sudjelovanje svih zaposlenika te pratiti ostvarivanje planiranih rezultata.

Sudjelovanje radnika svih razina i funkcija u cilju poboljšanja i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: