danas je 11.8.2022

Input:

Osobna zaštitna sredstva u građevinarstvu

9.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Osobna zaštitna sredstva u građevinarstvu

Navedenim stručnim tekstom dajemo prikaz osobnih zaštitnih sredstava u građevinarstvu što je propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu, odnosno propisa koji su na osnovu navedenog zakonskog propisa doneseni.

Pri izvođenju građevinskih radova, radnik je svakodnevno izložen djelovanju raznih čimbenika koji mogu utjecati na njegov organizam, zdravstveno stanje, radnu sposobnost, stupanj organizacije, a time i na produktivnost i kvalitetu proizvoda, što je u ovom slučaju građevina.

Naime, većina se radova odvija na otvorenom, nezaštićenom prostoru gdje radnik može biti izložen hladnoći ili vrućini, padalinama, propuhu, prašini i slično. Stoga je uporaba osobne zaštitne opreme obvezna pri izvođenju radnih zadatka gdje rizici za zdravlje i sigurnost radnika nisu dovedeni na prihvatljivu razinu primjenom osnovnih pravila zaštite na radu i odgovarajućom organizacijom radnih zadataka.

Međutim, odabir osobne zaštitne opreme obavlja se na osnovu rizika utvrđenih u procjeni rizika za određeno radno mjesto, a izabrana osobna zaštitna oprema mora osigurati najveću moguću razinu zaštite radnika uz uvjet da omogućava normalno odvijanje radnih aktivnosti te da je udobna radniku.

Zakonodavni okvir

Svakodnevno korištenje osobne zaštitne opreme, prava i obveze radnika i poslodavca te stavljanje iste na tržište u Republici Hrvatskoj regulirani su kroz više zakonskih propisa.

Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) propisuje da u slučajevima kada pravilima zaštite na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama nije moguće otkloniti ili u dovoljnoj mjeri ograničiti opasnosti po sigurnost i zdravlje radnika, poslodavac mora osigurati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu i skrbiti da ih radnici koriste pri radu te je dužan osigurati da ona u svakom trenutku budu u ispravnom stanju.

Poslodavac ne smije staviti u uporabu osobnu zaštitnu opremu koja nije izrađena u skladu s propisima zaštite na radu i koja nije ispravna. Osobnu zaštitnu opremu na kojoj su nastale promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje radnika dužan je isključiti iz uporabe.

Proizvođač osobne zaštitne opreme je dužan prilikom proizvodnje primijeniti propise zaštite na radu uz poštivanje odgovarajućih