danas je 11.8.2022

Input:

Provedba mjera radi donošenja Plana evakuacije i spašavanja

6.7.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom obrađujemo problematiku koja se odnosi na obvezu izrade Plana evakuacije i spašavanja što je propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, i 118/14, 94/18 i 96/18).

Odredbom članka 55. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, i 118/14, 94/18 i 96/18), propisane su obveze poslodavca u vezi sa zaštitom od požara, evakuacijom i spašavanjem. Naime, poslodavac je dužan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje.

 

Osnovni pojmovi

Izvanredni događaj podrazumijeva stanje prouzročeno primjerice iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, tehničko-tehnoloških ili drugih čimbenika koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi i/ili životinja, odnosno uzrokovati štetu na materijalnim i/ili drugim dobrima i/ili okolišu.

Evakuacija podrazumijeva organizirano napuštanje mjesta rada (prostorija, prostora, drugih mjesta u sklopu objekta ili dijela objekta koji se koristi za rad) odnosno ugroženog područja od strane radnika i/ili drugih osoba u slučaju kada za njihov život ili zdravlje nastupi ili može nastupiti opasnost zbog izvanrednog događaja, ili kada takav događaj može imati za posljedicu materijalnu štetu većeg opsega.

Spašavanje podrazumijeva organizirano provođenje radnji s ciljem pružanja pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati, pružanja prve pomoći ozlijeđenim osobama uslijed izvanrednog događaja i otklanjanje u takvom događaju nastalih opasnosti.

 

Obveza izrade plana evakuacije i spašavanja

Provedba navedenih obveza koje uključuju i izradu plana evakuacije i spašavanja i mjere spašavanja radnika, poslodavci osiguravaju putem ispunjavanja zahtjeva propisanih posebnim propisima kao što su Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10), Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine, br. 116/11), Pravilnik o planu zaštite od požara (Narodne novine, br. 51/12), Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (Narodne