danas je 2.12.2023

Input:

Plan zaštite od požara

2.11.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

U Zakonu o zaštiti od požara jedan je cijeli odjeljak posvećen planovima i dokumentima zaštite od požara jer se njima uređuju i organiziraju mjere zaštite od požara na prostoru za koji se donose.

Ovi dokumenti imaju različite razine upravo u odnosu na prostor na koji se odnose. Mogu biti državne razine ili lokalne i područne razine. Država propisuje nacionalnu strategiju, nacionalni plan te daje izvješća i programe aktivnosti. Na lokalnoj razini govorimo o planovima zaštite od požara i provedbenim planovima unapređenja zaštite od požara. Naravno, lokalni planovi trebaju biti usklađeni s Nacionalnom strategijom zaštite od požara.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara nižih razina, odnosno gradova i općina na području županije.

Nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno mišljenje na dio procjene ugroženosti od požara za svoje područje, a na temelju procjene ugroženosti donosi se godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za koju jedinice lokalne uprave trebaju osigurati financijska sredstva.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje usklađuju planove s novonastalim uvjetima dok se procjene ugroženosti usklađuju najmanje jednom u 5 godina. Također, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje trebaju raspravljati o stanju provedbe plana, a u donošenje planova treba uključiti i javnost.

S ovim pregledom krovnih dokumenata dolazi se do