danas je 22.5.2024

Input:

Uloga povjerenika u okviru zaštite na radu

16.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Povjerenik radnika za zaštitu na radu je uvijek radnik. Broj povjerenika radnika za zaštitu na radu ovisi o broju radnika koji su zaposleni kod određenog poslodavca. Povjerenik zaštite na radu dužan je zastupati interese radnika na području zaštite na radu.

Pitanja koja se nameću prilikom rasprave o djelovanju povjerenika radnika za zaštitu na radu su postoji li kod poslodavca obveza izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu, postoji li mogućnost da poslodavac sam imenuje povjerenika radnika za zaštitu na radu kad isti nije izabran i kako se uređuje odnos poslodavca i izabranog povjerenika radnika za zaštitu na radu kako bi se osigurala zaštita interesa radnika.

Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18; dalje u tekstu: Zakona o zaštiti na radu) propisuje tek da kod poslodavca radnici između sebe mogu birati povjerenika radnika za zaštitu na radu. Pri tome, potrebno je razlikovati situaciju izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 20 radnika i kod poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika.

Kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 20 radnika izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu provodi se na skupu radnika kojega saziva poslodavac, u skladu s općim propisom o radu, neposrednim i javnim izjašnjavanjem prisutnih radnika. Napominje se da prema Zakonu o radu  („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23; dalje u tekstu: