danas je 11.8.2022

Zaštita od požaraGarancija

2.10.2017, Marijan Kamenjašević. univ.spec.pyrotechn, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Zaštita od požara u skladištima

15.5.2015, Marijan Kamenjašević. univ.spec.pyrotechn., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o zaštiti od požara

11.5.2018, dr. sc. Darko Palačić, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara

21.5.2021, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Revidenti iz zaštite od požara

9.3.2015, Marijan Kamenjašević. univ.spec.pyrotechn., Izvor: Verlag Dashöfer

Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013 do 2022.godineGarancija

10.9.2021, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Broj vatrogasnih aparata po kvadratuGarancija

14.6.2019, Željka Lalić, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Mjere zaštite od požaraGarancija

17.12.2021, Stipe Pelivanović, dipl.ing.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Elaborat zaštite od požaraGarancija

10.8.2018, dr. sc. Darko Palačić, Izvor: Verlag Dashöfer

Tko sve može izrađivati elaborat zaštite od požara?

22.1.2015, Marijan Kamenjašević. univ.spec.pyrotechn., Izvor: Verlag Dashöfer

Stručni ispit iz zaštite od požara

25.2.2015, Marijan Kamenjašević. univ.spec.pyrotechn., Izvor: Verlag Dashöfer

Zaštita od požara u ugostiteljskim objektima

15.5.2015, Marijan Kamenjašević. univ.spec.pyrotechn., Izvor: Verlag Dashöfer

Sadržaj pravilnika o požaruGarancija

9.11.2021, Željka Lalić, struč.spec.ing.sec., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o požaruGarancija

18.11.2021, Željka Lalić, struč.spec.ing.sec., Izvor: Verlag Dashöfer

Obveze poslodavca u slučaju nastanka požara u njegovim prostorimaGarancija

20.12.2019, Stipe Pelivanović, dipl.ing.sig, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te plana zaštite od požara

5.2.2015, Marijan Kamenjašević. univ.spec.pyrotechn., Izvor: Verlag Dashöfer

Primjena Pravilnika o mjerama zaštite od požara kod građenja

16.7.2021, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Provjera ispravnosti stabilnih sustava iz područja zaštite od požara

10.2.2015, Marijan Kamenjašević. univ.spec.pyrotechn., Izvor: Verlag Dashöfer

Što sve mora sadržavati elaborat zaštite od požara?

29.1.2015, Marijan Kamenjašević. univ.spec.pyrotechn., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonski rokovi provedbe ispitivanja iz zaštite na radu i zaštite od požaraGarancija

18.1.2020, Alan Vajda, mag.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o zaštiti od požara u skladištimaArhiva

20.4.2021, Alan Vajda, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Razvrstavanje građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara

12.3.2015, Marijan Kamenjašević. univ.spec.pyrotechn., Izvor: Verlag Dashöfer

Način izrade procjene ugroženosti za jedinice lokalne i regionalne (područne)Arhiva

10.2.2020, Dario Gauš, mr.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita na radu i zaštita od požara PROFI PLUS

Protupožarne zaklopkeGarancija

25.9.2019, Željka Lalić, struč.spec.ing.sec, Izvor: Verlag Dashöfer

Način izrade Plana zaštite od požaraArhiva

10.2.2020, Dario Gauš, mr.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita na radu i zaštita od požara PROFI PLUS

Preuzimanje Hrvatske vatrogasne zajednice inspektora zaštite od požara i njihovih poslovaGarancija

22.5.2020, Stipe Pelivanović, dipl.ing.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021 | 2020

Polaganje stručnog ispita iz područja zaštite od požaraGarancija

31.10.2020, Dario Gauš, mr.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Obaveze za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje proizlaze iz procjene ugroženostiArhiva

10.2.2020, Dario Gauš, mr.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita na radu i zaštita od požara PROFI PLUS

Provedba mjera radi donošenja plana evakuacije i spašavanjaGarancija

1.8.2022, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Upoznavanje i osposobljavanje iz područja zaštite od požaraArhiva

10.2.2020, Dario Gauš, mr.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita na radu i zaštita od požara PROFI PLUS

Osposobljavanje za rad; gašenje požara i ZOS obrazacGarancija

27.5.2022, Bartol Babić, bacc. ing. secc., Izvor: Verlag Dashöfer

Ispitivanje stabilnih sustava zaštite od požaraArhiva

10.2.2020, Dario Gauš, mr.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita na radu i zaštita od požara PROFI PLUS

Zaštita od požara Online razgovor

8.6.2017, Marijan Kamenjašević. univ.spec.pyrotechn., Izvor: Verlag Dashöfer

Održavanje protupožarnih sustava

9.8.2018, Stipe Pelivanović, dipl.ing.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza izrade plana evakuacije i spašavanjaGarancija

8.11.2021, Alan Vajda mag. iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Provedba periodičkih ispitivanja radne opreme, strojeva i instalacijaGarancija

27.4.2022, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Provedba mjera radi donošenja Plana evakuacije i spašavanjaGarancija

6.7.2022, Alan Vajda mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Plinske instalacijeArhiva

10.2.2020, Dario Gauš, mr.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Zaštita na radu i zaštita od požara PROFI PLUS

Obveze poslodavca u vezi sa zaštitom od požara, evakuacijom i spašavanjemGarancija

29.10.2020, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021 | 2020

Uredba o gospodarenju komunalnog otpadaGarancija

17.9.2021, Stipe Pelivanović, dipl.ing.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Skladište tehničkih plinovaGarancija

25.1.2019, Željka Lalić, struč.spec.ing.sec, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene poslovnog prostoraGarancija

2.11.2020, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021 | 2020