danas je 11.8.2022

Popunjavanje EK-2 obrascaGarancija

15.9.2018, dr. sc. Darko Palačić, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Ispisivanje ZOOP obrasca i obnova osposobljavanjaGarancija

2.5.2022, Stipe Pelivanović, dipl. ing. sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Unutarnji nadzorGarancija

15.10.2018, Marijan Kamenjašević. univ.spec.pyrotechn., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Obračun plaća u specifičnim situacijama u 2020. Online razgovor

2.6.2020, dipl. oec. Vesna Varšava, Izvor: Verlag Dashöfer

Vježbe evakuacije i spašavanja

26.3.2018, Stipe Pelivanović, dipl.ing.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 17. - Opće obveze poslodavca u vezi s organiziranjem i provođenjem zaštite na raduGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Ozljeda na radu - sumnja na lažni iskaz radnika

9.7.2018, Stipe Pelivanović, dipl.ing.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Što kada nitko ne želi biti povjerenik zaštite na radu?

13.1.2017, Davor Vugrinec , ing.stroj., dipl.ing.sig., struč.spec.ing.org., Izvor: Verlag Dashöfer

Prijava ozljede na radu na teambuildinguGarancija

14.12.2019, Željka Lalić, struč.spec.ing.sec., Izvor: Verlag Dashöfer

Evidencijski kartoniGarancija

15.6.2018, dr. sc. Darko Palačić, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu

27.1.2015, Stipe Pelivanović, dipl.ing.sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Online razgovor iz područja zaštite na radu Online razgovorGarancija

5.4.2017, Ana Šijaković, dipl. ing. sig., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 74. - Privremeno radilišteGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

RISK ASSESMENT za zdravije sutraGarancija

26.9.2016, Davor Vugrinec ing.stroj., dipl.ing.sig., struč.spec.ing.org., Izvor: Verlag Dashöfer