danas je 11.8.2022

Članak 84. - Poslovi medicine radaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Upravni nadzor - Članak 89. - Ovlaštenje za upravni nadzorGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Obavješćivanje i savjetovanje - Članak 31. - Obveza obavješćivanja i savjetovanjaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 66. - Pregled video i audio zapisaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 87. - Ravnatelj ZavodaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 5. - Poseban društveni interes štititi život i zdravlje na raduGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 88. - Razrješenje ravnatelja ZavodaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 85. - Upravno vijeće ZavodaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 86. - Razrješenje člana Upravnog vijećaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 15. - Primjena za radnika najpovoljnijeg pravaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Inspekcijski nadzor - Članak 90. - Stvarna nadležnostGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 67. - Obveza osposobljavanja za rad na siguran načinGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 8. - Nadležnost Vlade Republike HrvatskeGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o proglašenju Zakona o zaštiti na raduGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 26. - Odgovornost ovlaštene osobe i njezinog stručnjaka zaštite na raduGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 22. - Uvjeti za rad stručnjaka zaštite na raduGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Odgovornost za štetu na radu i u vezi s radom - Članak 25. - Odgovornost poslodavcaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 92. - Ostale mjere u provedbi nadzoraGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 60. - Zabrana provjereGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 29. - Obvezno osposobljavanje i usavršavanje poslodavca i ovlaštenikaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 68. - Obveza rada dužnom pažnjomGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 52. - Obveze radnika i njihovih predstavnikaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 9. - Nacionalni dan zaštite na raduGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Medicina rada - Članak 80. - Obveza ugovaranja usluga medicine radaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 71. - Prava i obvezeGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 16. - Ovlaštenja ministara za donošenje podzakonskih propisaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Strani radnici - Članak 54. - Provođenje zaštite na radu za strane radnikeGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 38. - Posebna zaštita na radu maloljetnih radnikaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 12. - Osnovna pravila zaštite na raduGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 23. - OvlaštenikGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 72. - Zaštita djelovanjaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 93. - Obveza provedbe nadzoraGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 33. - SavjetovanjeGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 14. - Priznata pravila zaštite na raduGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 81. - Poslovi medicine radaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 59. - Provjera je li radnik pod utjecajem sredstava ovisnosti i privremeno udaljenje s radaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Posebno osjetljive skupine radnika - Članak 37. - Posebno osjetljive skupine radnikaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 13. - Posebna pravila zaštite na raduGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 62. - Isticanje i dostupnost na mjestu radaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 47. - Redoslijed postupanja s opasnim kemikalijamaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 28. - Zabrana rada radnika koji nije osposobljen za rad na siguran načinGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 46. - Obveze poslodavca u vezi s uporabom opasnih kemikalija na raduGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 19. - Odgovornost poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na raduGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 76. - Usklađivanje obavljanja radovaGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 7. - Nadležnost Vlade Republike HrvatskeGarancija

1.3.2019, Ivica Orač-Šukelj dipl. ing., Izvor: Verlag Dashöfer